icon_3

  • OM
   Jag har arbetat med upphandlings-juridik i cirka tio år och biträder myndigheter och leverantörer...
  • TJÄNSTER
   Hit är du välkommen att vända dig för hjälp med genomförande av upphandlingar, överprövning...
  • JURIDIKEN
   Juridiken som reglerar offentlig upphandling upplevs av många som komplicerad och svårbegriplig...
  • NYHETER
   Kammarrätten i Stockholm, mål 3560-14: Krav i en förnyad konkurrensutsättning på att…

 

Upphandlingsjurist & Affärsjurist

I en affärsjuridisk tvist är kunskap avgörande. Backlund Juridik är helt specialiserad på offentlig upphandling, entreprenadjuridik och VA-rätt samt angränsande frågor. Att biträdas av en skicklig affärsjurist eller upphandlingsjurist kan vara skillnaden mellan att vinna eller förlora en överprövning av ett tilldelningsbeslut eller ett mål om skadestånd vid offentlig upphandling.

Backlund Juridik är en modern juridisk konsult som levererar högkvalitativa tjänster och tar till vara dina intressen.

icon_3